VEX EDR竞赛金属机器人,适合7-16岁孩子

免费 浏览:3047次 累计已售:17份

    主办方:泊思地科技教育培训中心

    活动时间: 至

    活动人数:人

    活动地点:

    适合年龄段:7 至 16

温馨提示

app专享优惠

 拼团返 

------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

出行日期

        请至少提前3天预订
免费

猜你喜欢